Koncert kolędowy w Klubie Seniora

Już niemal tradycją stał się fakt, że w okresie bożonarodzeniowo-noworocznym Kameralny Chór Politechniki Wrocławskiej jest zapraszany na spotkania byłych pracowników Politechniki Wrocławskiej. Na zaproszenie Klubu Seniora chór wykonał dwanaście kolęd z różnych stron świata.

Koncert odbył się 26.01.2016 (wtorek) godz. 18.00. Ze względu na porę i dzień tygodnia, część z nas zwolniła się z zajęć i pracy, by móc wziąć udział w tak ważnym dla byłych pracowników Politechniki wydarzeniu.

Występ poprowadził Wojtek Thomas, który przedstawił Szanownemu Audytorium chór, a także zaprezentował krótko repertuar występu. Znalazły się w nim kolędy nie tylko polskie, ale i zza naszej wschodniej granicy, z Niemiec, a nawet z Wenezueli.

Występ został przyjęty z entuzjazmem, a szczególnie kolęda Wśród nocnej ciszy.

W ramach podziękowania chór otrzymał przepiękny bukiet róż. Dla nas najważniejsze były późniejsze słowa uznania od słuchaczy oraz ich uśmiech. Dla kilku spośród naszych chórzystów był to jeden z pierwszych koncertów w jakim zaśpiewali w życiu. Było to dla nich przeżycie zarówno duchowe jak i artystyczne.